Tez Yapımı

//Tez Yapımı

 Tez sunumunun yapılacağı kurumun, bu tezi istemesindeki amaçlarından en önemlisi öğrencinin araştırma yapabilme kabiliyetine sahip olup olmadığıdır. Edindiği bilgileri kendi içinde özümseyip doğru ve anlaşılır biçimde aranılan standartlara uygun bir şekilde sunabileceği yetisine sahip olmasını beklemektedirler. Çünkü yapılan her araştırma her çalışma bilim dünyasına katkıda bulunacağı için ciddi ve sorumluluk gerektiren bir durumdur. Aranılan şartların arasında, gelecekte birçok kişiye kaynak sağlayabilme ihtimali olan bu araştırma sonuçlarının gerçeğe aykırı hayali çıkarımlarla sonuçlandırılmamış olması gerekmektedir.

Tez Konusu Nasıl Seçilmeli?

 Tez hazırlama sürecinin başında konu seçimi gelir. Seçilen konunun tez hazırlayan kişiye uygun olmaması araştırma süresinin fazlasıyla uzun olmasına sebep olabilir. Elde ettiği bilgilerin birbirleriyle olan bağlantısının kurulmasında yetersiz kalabilir. Süreç içerisinde yaşanabilecek bu durum, araştırma konusuyla alakalı daha önceden verilmiş olan eserlerden kopya etme durumuna sürükleyebilir. Kaynak bulmakta zorluk çekilecek konular araştırmanın çerçevesini daraltacağı için faydalı bir çalışma ortaya çıkmayabilir. Araştırma için gereken finansal kaynağının büyüklüğünün ne derecede olacağı da konu seçinin önemli bir etkendir. Çünkü her konuda araştırma yapılamayacağı için imkânsız için çaba sarf edilmemiş olur. Konunun çok geniş olan bir araştırma yapma gerektirmesi hem zaman hem imkân bakımından zorlayıcı olacağı da gözardı edilmemelidir. Eğer geniş bir konu ele alınmak isteniyorsa bunu belirli bir şekilde sınırlandırıp üzerinde çalışma yapılabilir. Bu sebeple öncelikle istenlen bir konu üzerinde araştırma yapılması gerektiği çıkarımını güçlendirmektedir. Tez yapımı konusunda daha önce deneyimi olan veya bu konuda uzman olan insanlardan araştırma yapmak istenilen konu üzerine tartışılabilir. Böylece araştırılacak konu belli olduktan sonra tez yazımının gerektirdiği diğer koşullar konusunda daha rahat olunabilir.

Araştırma Süreci

 Tez yazılacak konu belirlendikten sonra araştırma metodunun belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü konuya göre değişiklik göstermekle birlikte konunun kaynağından başlayacak bir araştırma sürecini adım atılması gerekir. Tez sahibi belirlenmiş bir metotla araştırma yapamazsa bilgi kirliliği içinde kalabilir ve kendisine faydalı olacak bilgi ayrışıtırmasını yapamayabilir. Bu sebeple metot belirlemek çok önemlidir. Ne tür kaynaklardan bilgi sağlayabileceğini bulması gerekir.  Elde ettiği bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğinin sınanması araştırmacıya ait olacaktır. Bu sebeple bulduğu bilgileri belirli bir düzen içerisinde tutması, tez hazırlama sürecini minimum seviyede tutabilmesini sağlar. Enerjisini ve zamanını sürecin geri kalan kısmı için kullanabilir.

Tez Yazımı

 Tez yazım sürecine başlamadan önce araştırma sürecinin tamamen bitmiş olması ve elde edilen verilen sınıflandırılmış olması önemlidir. Çünkü tez yazımının da kendine göre belli başlı kuralları olduğu için, saddece yazım kurallarına odaklanmak daha başarılı sonuçlar elde etmenize neden olacaktır. Tez yapımı çoklu aşamalar olarak ele alınırsa yazım aşamasıda önemli bir aşamadır. Yapılan araştırmanın belli bir okuyucu kitlesine ulaşacağını düşünülürse, anlaşılır bir şekilde yazılmasının neden gerekli olduğunu daha da kavranmış olur. Konu bütünlüğünden uzaklaşmadan, neden-sonuç ilişkisinin düzüenli bir şekilde aktarılması, ortaya atılan soruların cevaplarının gereğinden fazla veya gereğinden az olmamasına dikkat edilerek yapılan çalışmanın iyi bir sonuç getirmesine vesile olacaktır.

Tez Yazım Kuralları

 Bu bölümde dikkat edilecek olan unsur belirlenen kurallar çerçevesinde yazının tamamlanmasıdır. Sizi sonuca ulaştıracak son basamaklardan birisidir. Tez yazım kurallarında, kural olarak belirlenen aşamalar yazınızı yazarken kullanacağınız genel şartlar ve biçim şartlarıdır. Bu şartlar tezin sunulacağı kuruma göre ufak değişiklikler göstersede genellikle birbirinin aynısı gibidir. Bu kuralları genel hatlarıyla şu şekildedir:

  • Yazılacak metin bilgisayar ortamında yazılacağı için kurumunuzun istemiş olduğu yazı tipinde yazılması
  • Sayfa kenar boşlukları
  • Kulanılacak çizim, resim, şablon vs. Unsurların numaralandırılması
  • Dipnotlar ve alt bölümler
  • Kullanılan kaynağın ne şekilde belirtileceği
  • Tez metinin giriş, açıklama, sonuç bölümlerinin nasıl olacağı
  • Tez dosyasının içerisinde ulaştıracağınız özgeçmişiniz
  • Tez veri giriş formunun doldurulması olarak sıralayabiliriz.

Tez yapımı aşamalarını bu şekilde bitirdiğiniz zaman teziniz sunuma hazır hale gelmiş olacaktır.  Sunmuş olduğunuz tez bir sonraki araştırmalarda kullanılmaması için üniversitelerin veri tabanlarına kaydedilecektir. Sizden başka birisinin size ait olan düşünce veya fikirlerin olduğu gibi kullanılmasına ve yayınlanmasına engel olacaktır. Bu sebeple sizde hazırladığınız tezde, kaynak olarak kullandığınız eserlerden alıntı yaparken bunu kurallarına uygun bir şekide belirtmeli intihal yapmamalısınız. Veya tezinizi sunmadan önce bir intihal tespit etme programından faydalanıp gerekli olan yerlerde düzeltmenizi yapmalısınız.

By |2018-08-26T17:16:14+00:0019 Kasım 2012|Categories: Genel|Tags: , , , , , |