Tez Nasıl Hazırlanır?

//Tez Nasıl Hazırlanır?

Doğru bir tez hazırlama sürecinin yaşanması için “Tez nedir” sorusuna en net cevabı vermek gerekir. Tartışmaya neden olan bir konunun herhangi bir iddiaya dayandırılarak yeni fikirlerle desteklenmesi Yüksek Lisans Eğitiminde hazırlanan tezin tanımı olarak yapılabilir. Bu çalışmayla öğrencinin araştırma yeteneğinin ortaya çıkarılması ve yapılan araştırmanın bilime katkı sağlaması hedeflenir.

Tez hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; bilime yeni bir bakış açısı katmak, genel bilgileri yeniden yorumlamak ve detaylı bir çalışma sunmaktır. Tez için seçilen konu başlığının kısa, öz ve net kelimelerle anlatılması gerekir. Her çalışmada olduğu gibi tez hazırlığının da kendine özel kuralları ve çalışma yöntemleri olduğu bilinmelidir.

Başarılı Tez Örneklerini İncelemenin Önemi

Başarılı bir tez nasıl hazırlanır sorusuna verilecek en doğru cevap, geçmişte hazırlanan başarılı tez örneklerinin incelenmesidir. YÖK tarafından sunulan online hizmetler kapsamında geçmişte hazırlanan ve sonucu bilime katkı sağlamış olan tezler detaylı bir şekilde incelenebilir. İhtiyaç duyan herkes Türkiye üniversitelerinde hazırlanmış tez örneklerini inceleyebileceği gibi kendi araştırma yapacağı konu hakkında da yazılmış benzer içerikleri okuyarak yeni bir fikir edinebilir.

Yerli ve yabancı tezlerin bir arada sunulduğu kaynaklar üzerinden de destek alınabilir. Geçmiş dönemlerde hazırlanacak tezler incelenirken uzman kadrolar tarafından hazırlanan “Tez hazırlama aşamaları” konulu içeriklerin de detaylı bir şekilde okunması ve yapılacak çalışmanın adımlarının verilen direktifler çerçevesinde belirlenmesi son derece önemlidir. Tez hazırlığı öncesinde bireysel çalışmalara geçmeden önce ilgili bölüm yetkilileri veya tez danışmanıyla yapılacak karşılıklı görüşmeler ve fikir alış verişleri sonuca olumlu katkılar sağlayacaktır. Genel olarak bakıldığı zaman araştırmanın aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak tez konusu belirlenir.
 • Konuya sınırlama getirilir.
 • Hipotez kurulur.
 • Araştırma yöntemi seçilir.
 • Plan hazırlanır.
 • Araştırma yapılır ve notlar alınır.
 • Tez yazımına geçilir.

Tez Konusu Nasıl Seçilir?

Tezi hazırlayacak olan kişinin konu seçimi aşamasında en çok ilgi duyduğu alanı seçmesi hazırlanacak tezin anlam ve öneminin artmasını sağlar. Oldukça uzun bir zamana yayılacak hazırlıklar tamamlanana kadar kişinin konuya olan ilgisinin azalmaması tam tersine artması istenir. İlgi duyulan bir konunun seçilmesi sonucun başarısı üzerinde de etkili olacaktır. Konunun net bir şekilde ele alınabilmesi için gereken zamanın ilk aşamada planlanması çalışma sırasında yaşanması muhtemel aksiliklerin en alt seviyeye çekilmesini sağlar. Araştırmacının bilgi düzeyi ve seçtiği konuyla ilgili materyallere ulaşımının da konu belirlenmesi öncesinde masaya yatırılması faydalıdır.

Geniş bir konu seçimi yapılması araştırmanın derinlere indirilmesi açısından oldukça faydalıdır. Buna karşılık dar alana sahip olan konular da araştırma yapma imkânını kısıtlar. Seçilen konunun çerçevesinin belirlenmesi bilimsel araştırmanın amacından sapmaması için gereklidir. Çalışmanın başında belirlenen hipoteze ait detaylar çalışma ilerledikçe şekil değiştirebilir.

Araştırma Metodu Belirleme

Seçilen konunun içeriğine uygun olarak araştırma metodunun belirlenmesi gerekir. Metnin başında seçilen yöntemin belirtilmesi tezi okuyan kişinin sonuca odaklanmasını sağlar. Tez hazırlanırken en sık kullanılan araştırma yöntemleri arasında;

 • Anket doldurma,
 • Mülakat,
 • Gözlem,
 • Kütüphane araştırması ve
 • İstatistikler sayılabilir.

Geçici plan; çalışma boyunca izlenecek adımlar hakkında işin başında belirlenen yol tarifidir. Araştırmalar derinleştikçe geçici plan üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bu plan doğrultusunda kaynak araştırması yapılır. Kaynak seçiminde ne kadar seçici davranılırsa istenen sonuca o kadar kısa zamanda ve doğru yoldan ilerleme sağlanır. Kitaplar, raporlar, makaleler ve kongre bildirileri en değerli kaynaklar arasında gösterilebilir. Kaynakları araştırılırken etkili bir not alımının yapılması son derece önemlidir. Not alırken de kaynak toplama aşamasında olunduğu gibi seçici davranılması sürecin daha doğru yürütülmesi açısından değer taşır.

By |2018-08-03T22:35:30+00:002 Ağustos 2018|Categories: Genel|