Tez hazırlama

//Tez hazırlama

Tez hazırlama dönemi konunun seçimi ile başlayarak, savunmada tez metnin kabul edilmesi ve tezin enstitüye teslim edilmesi ile son bulmaktadır. Bu yazımızda tez hazırlama aşamaları konusunda izlenmesi gereken yöntem hakkında bilgiler sunduk.

Tez Konusunun Seçimi

Tez konusunun seçimindeki en önemli noktalardan biri, araştırmacının konuya olan ilgisidir. Araştırmanın uzun zaman alması, araştırmacının konuya olan bağlılığını azaltabilir. Bu yüzden ilgi duyulan bir tez konusu tercih edilmelidir. Bunun yanında araştırmacının iş hayatındaki gözlemleri üzerine bir kurgu yapması en güzel alternatiflerden birisidir. Unutmayın, tez hazırlama amacınız mevcut bir probleme çözüm getirmektir; iş hayatınızdaki problemleri temel alan gözlemleriniz sizin en sağlam dayanaklarınız olacaktır.

Araştırma konusu seçerken zaman da önemlidir. Araştırmacı,  araştırmayı yapmak için sahip olduğu zamanı göz önünde bulundurmalıdır.

Son olarak araştırmacının bilgi düzeyi seçtiği konuyu araştırabilecek nitelikte olmalı, tez konusuyla ilgili kaynaklara kolayca ulaşabilmelidir.

Tez Konusunu Sınırlandırma

Geniş bir  tez konusu üzerinde çalışılması araştırmayı zorlaştırdığı gibi, dar olması da araştırmayı gereksiz kılar. Konunun genişliği araştırmacının zamanına ve seçilen konuya göre değişmektedir. Konunun sınırlandırılması, o konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlar. Burada sınırlılığı sağlamak adına üretilebilecek en güzel çözüm araştırma problemini bir nicel araştırmaya dayandırmaktır. Bu konuya aşağıda değinilmiştir.

Hipotez Kurma

Hipotez, belli bir kuramsal temele dayalı olarak geliştirilen ve değişkenler arasında varlığı öne sürülen belli ilişkilerin sınanmasını sağlar. Araştırmacı yaptığı okumalar sonucunda elde edindiği bilgilere göre bir hipotez geliştirir. Çalışma süresince sağlanan kanıtlara göre hipotezde değişiklikler yapılır.

Tez Çalışması Araştırma Metodunu Belirleme

Yapılacak tez çalışmasında araştırmacı araştırma metodunu baştan belirlemeli, bunu araştırma metninde belirtmelidir. Bir araştırmada konunun özelliklerine göre kütüphane araştırması, anket, gözlem, mülakat, istatistik vb. gibi yöntemlerden birkaçı kullanılır. Bizim burada şiddetle önerdiğimiz yöntem nicel araştırmalardır. Çünkü araştırmacının sadece elindeki veri setinden sorumlu olduğu nicel araştırmalarda araştırma konusu en keskin çizgilerle sınırlandırılır; hipotezlerin testi sayısal veriler üzerinden gerçekleştirilir.

Geçici Plan

Geçici plan, araştırmacının henüz tez konusu ile ilgili olarak okuduğu birkaç çalışmadan yararlanarak nasıl bir tez çalışması yapmak istediğini gösteren taslaktır. Bu taslak araştırmacının çalışma sırasında izleyeceği yolu gösterir. Geçici plan okumalar sırasında edinilen bilgiye göre hazırlanır. Araştırmanın detayına inildikçe geçici planda değişiklikler yapılır. Burada benzer araştırmaların geçici planları dikkate alınarak plan oluşturulması önemlidir.

Geçici Kaynakça Oluşturma

Hazırlanan geçici plan doğrultusunda kaynakların toplanması aşamasına geçilir. Kaynak toplamada seçici olunmalıdır. Mümkün olduğu kadar birinci el kaynaklara ulaşılmalıdır. Kitap, dergi, makale, rapor, gazeteler, seminerler, kongre bildirileri gibi tez konusuyla ilgili tüm kaynaklar toplanabilir. Özellikle Google Scholar ve Scince Direct, Sage Publications gibi ücretli veri tabanları en önemli kaynak temin noktalarıdır.

Okuma ve Not Alma

Hipotez ve geçici çalışma planı doğrultusunda okuma ve not alma çalışması yürütülür. Okuma sırasında tez konusu ile ilgili önemli görülen kısımlar not alınır. Kaynak toplama aşaması gibi okuma ve not alma aşamasında da seçici olunmalıdır. Özellikle intihal konusunda problem yaşamamak adına alınan notların kaynakları tek tek belirtilmeli, gerekli görülürse alıntı yapılan yerler ana kaynak üzerinde işaretlenmelidir.

Tez Yazma Aşaması

Tez yazım, araştırma sürecinin son aşamasıdır. Tez metni yazımındaki temel amaç, araştırma problemi ile ilgili bunun üzerine yapılmış çalışmaları, bulguları, yorumları ve genellemeleri okuyucuya ulaştırmaktır. Tez metni açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, araştırmanın bütün basamaklarının ve bulgularının tam bir açıklıkla ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde sunulması gerekmektedir. Tez yazma kuralları çerçevesinde enstitünüzün yazım kılavuzuna dikkat etmeniz ve Turnitin üzerinden hesaplanan intihal oranında enstitü tarafından koyulan sınırın altında kalmanız gerekmektedir.

Tez Yazımı Bittikten Sonraki Süreç

Danışmanınızın kontrolünden sonra teziniz son halini alır. Danışmanınızın taleplerini yerine getirdikten sonra tezinizi jüri atama formu ile birlikte enstitüye teslim edin. Bu noktada tez savunması için enstitü tarafından gün belirlenecektir. Belirlenen gün için sunumunuzu hazırlayın. Sunum için en çok tercih edilen yöntem bir Powerpoint dosyası hazırlamaktadır. Burada önemli olan husus sunumda mümkün olduğu kadar az metin yerleştirip, konuya hakim olduğunuzu hissettirecek şekilde hazırlık yapmanızdır. Sadece bölüm başlık ve alt başlıkları ile birlikte araştırma çıktılarınızı tablo ya da şekil olarak içeren sunumlar en idealidir.

Sunumunuz sonrası kabul kararı çıkarsa onay sayfasını tez kopya sayınız kadar çoğaltıp jüri üyelerine imzalatın. Tez kopyalarında jüri üyelerinin ve enstitünün işaretlediği düzeltmeleri verilen sürede yapmanız gereklidir. Düzeltmelerinizle ilgili danışmanınıza bilgi verip onayını alın.

By |2018-08-26T17:26:42+00:0030 Ekim 2012|Categories: Genel|