Tıpta Uzmanlık Tez

//Tıpta Uzmanlık Tez
Tıpta Uzmanlık Tez2018-08-26T13:49:54+00:00
tipta uzmanlik tez

Tıp fakültesinin tamamlanmasının ardından öğrenciler Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek kabul edildikleri anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlamaktadır. Eğitim alınan anabilim dalına bağlı olarak eğitim süresi değişmekle birlikte bu sürecin son yılında öğrencinin uzmanlığının tescillenebilmesi için tez hazırlaması gerekmekte ve bu da tıpta uzmanlık tezi olarak isimlendirilmektedir. Uzmanlık eğitiminin zorlukları ve özellikle hastane sürecindeki rotasyonlar öğrenciyi yormakta, genel olarak tıpta uzmanlık tezi için yeteri kadar zaman ayıramamasına neden olmaktadır. Bu noktada profesyonel destek almaları kaçınılmazdır ve bu noktada biz profesyoneller devreye girmektedir.

Uzmanlık Tezleri İçin Bir Zorunluluk: Biyoistatistik

Tıpta uzmanlık tezleri vaka çalışmalarından meydana gelmektedir. Retrospektif ya da prospektif olarak yapılabilen bu çalışmalarda en çok tercih edilen yöntem hasta dosyalarının taranması ve oradan toplanan dataların analiz edilmesidir. Bununla birlikte birçok tıpta uzmanlık tezi hazırlama aşamasında hayvan deneyleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak günümüzde anabilim dalı ve çalışmadan bağımsız bir şekilde her tezde istatistiğin kullanıldığı genellemesini yapmak yanlış olmayacaktır. Bu noktada istatistik bilimi sağlık alanında özelleşerek biyoistatistik kimliğini kazanmakta ve genel olarak PSS ya da Minitab gibi paket programların kullanımını gerektirmektedir. Bizlere başvuran öğrencilerin tam da bu noktada fazlasıyla zorlandığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hazırlanan tezin diğer bölümleri bir şekilde alan yazın tarama becerisi gerektirirken, biyoistatistik başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Bizler de öğrencilerin ihtiyaç duyduğu analiz desteğini biyoistatistik doktoralı akademisyenimizin koordinatörlüğünde karşılamaktayız.

Konu Hakkında Genel Bilgilerin Derlenmesi

Tıpta uzmanlık tezlerinin başlangıç aşaması genel bilgiler olarak görülse de yazımızda analizlere öncelik vermemizin gerekçesi, tüm çalışmanın aslında vaka çalışmasının üzerine kurulu olması ve özellikle genel bilgilerin sadece konu hakkında özet bilgiler içermesidir. Bu bölümün yazımında tıpta uzmanlık öğrencilerin pekala Pubmed ve diğer yayınları kullanarak konu hakkındaki makalelere ulaşabilir ve genel bilgileri oluşturabilir. Aslında sağlık bilimlerinin tartışma ve yoruma açık olmaması, kesin kanıtlar üzerinden ilerlemesi nedeni ile bu bölümlerin yazım oldukça kolaydır. Ancak meslek kaynaklı zaman problemleri ve kafa dağınıklığında öğrencilerin yardım talebinde bulunması kaçınılmazdır. Bu noktada Tez Hazırlama Merkezi olarak güncel kaynaklara ulaşmakta ve ilgili bölümü öğrenci için derlemekteyiz. Genel bilgilerin yazımında en çok üzerinde durduğumuz husus, kullandığımız tüm kaynakların öğrenciye teslim edilmesidir.

Tartışma Bölümü ve Sonuçlar

Bu noktaya kadar genel bilgiler ve analizler olmak üzere iki bağımsız bölüm olarak ilerleyen tezde her iki bölümün entegre edildiği bölüm olarak burayı alabiliriz. Bölüm içerisinde elde edilen tüm bulgular benzer çalışmalar ile karşılaştırılmakta, literatür ile bulguların uyum ya da uyumsuzluğu gözler önüne serilmektedir. Tıpta uzmanlık tezlerinin en önemli bölümü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İşletme olarak bu bölüm için şöyle bir düşüncemiz mevcuttur: İncelediğimiz tezlerde tartışmanın sayfa sayısı ne kadar yüksekse, tez o kadar kalitelidir. Bu noktadan hareketle hazırladığımız tartışma bölümlerini mümkün olduğu kadar uzun tutmaya çalışmaktayız. Tez içerisindeki hiçbir bulguyu atlamadan ve her bulgu için en az üç farklı kaynakla karşılaştırma yaparak bu bölümü oluşturmaktayız.

TEZ HAZIRLAMA HİZMET TALEBİNDE BULUNUN!