Makale Hazırlama

//Makale Hazırlama
Makale Hazırlama2018-08-25T18:19:12+00:00
makale hazirlama

Bildiğiniz gibi, makale hazırlama aşamasında yazdığınız makalenin niteliklerine uygun olmasını sağlamak çok önemlidir. Aşağıda maddeler halinde, niteliklerine tam olarak uygun ve anlatımı güçlü bir makale yazmak için gerekli koşulları ve bu konuda işletme olarak ne tür çözümler sunabildiğimizi okuyacaksınız.

 Makale Çeşitleri

 Makaleler, genel olarak 3 ana kategoriden birine girer: Tam makaleler, derleme makaleler ve yazışmalar. Bununla birlikte; her dergide daha ayrıntılı, belirli makale türleri olacaktır. Bu nedenle, el yazmalarınızı hazırlarken daima hazırladığınız kurum, kuruluş ya da dergi için özel yazar yönergelerine bakmalısınız.

Tam Makaleler orijinal, yayınlanmamış birincil araştırmalardır. Kısa bir zaman öncesinde kısa formda yazılmış derleme makalelerin bir toplamı olarak kabul edilebilir.

Derleme makaleler içeriğinde orijinal ve yüksek oranda kayda değer bir çalışma içeren çalışmalardır. Derleme makalelerin, yeniliği her zaman hızlı yayınlanmayı garanti etmelidir. Bazı dergilerde, derleme makaleler için yayın sınırı bulunmaktadır.

Yazışmalar bir dergide kısa bir süreliğine, daha evvel yayınlanan bir makaleye ithafen yazılan olumlu ya da olumsuz görüşleri içermektedir. Yazışmaların genellikle bir Editör tarafından gelen davet ile yazılmaları istenir. Ancak, bir konu hakkında yazmak isteyen yazar Editör Ofisi vasıtası ile de, yazışma yapmak istediğini belirtebilir.

 Makalenin Bölümleri

 Öncelikle etkin bir makalede olması gereken ana başlıklar aşağıdaki gibidir. Makale hazırlama aşamanızda, lütfen makalenizin aşağıdaki tüm bölümleri içerdiğinden emin olun.

 • Başlık
 • Özet
 • Anahtar Kelimeler
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma ve Sonuç
 • Kaynakça

Başlık kısmında başlığınızı seçerken,  konunuza uygun olmasına ve genel anlamda makalenizi yansıtmasına dikkat ediniz. Kelimelerin sıralanışı, içeriğinde argo ya da jargon ifadelerin kullanılmaması da bir diğer noktadır. Unutmayınız ki, başlık bir makalenin okuyucuda yarattığı ilk izlenimdir.

Özet kısmı, okuyucular için, makalenin içeriği ile ilgili genel bir tanıtım kısmıdır. Olabildiğince, açık ve net olmaya; sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösteriniz. Burada püf nokta; özet kısmında, makalenizin Giriş- Gelişme- Sonuç kısımları ile ilgili kısa bir özet vermenizdir. Makale konusu ile ilgisi olmayan konulara değinmekten kaçınınız.

Anahtar Kelimeler bölümünde kendinizi okuyucu yerine koyarak ve bu makalede hangi tür anahtar kelimeleri görmek isterdiniz sorusuna cevap vererek başlayabilirsiniz. Anahtar kelimeler genel olarak 2 ile 4 kelimeden oluşur. Tek bir kelime kullanmaktan kaçınınız. Anahtar kelimelerinizi başlığınızın ilgili olduğu konu ile ilgili seçmeye özen gösterin. Kısaltılmış kelimelerin orijinal versiyonları, akronimler ve kısaltmaları da kullanabilirsiniz.

Giriş yazınızda, önemli nokta okuyucunun başka bir kaynağa başvurma ihtiyacı olmamasıdır. Probleminizi, yalın bir dil ile tanıtın. Araştırmanızda nasıl bir yöntem izlediğinizi belirtin. Temel bulgularınız ve sonuçlarınızı eklemeyi unutmayın. Konu ile ilgili özel terim ya da kısaltmalarınızı bu bölümde verebilirsiniz.

Materyal ve Metot bölümü asıl anlamda, çalışmanızın geçerliliğini değerlendirir. Bu sebepledir ki; bir deneyin nasıl yapıldığının açık ve kesin bir açıklaması, ayrıca neden belirli deney prosedürlerinin seçildiğinin gerekçelerini belirtmek durumundasınız.

 • Çalışmanızda kullandığınız materyalleri belirtin.
 • Bu materyallerin çalışmanız için nasıl hazırlandığını açıklayın.
 • Araştırma protokolünüzü açıklayın.
 • Ölçme ve hesaplarınızı nasıl yaptığınızdan bahsedin.
 • Verileri işlemede ne tarz istatistik yöntemler kullandığınıza değinin.

Bulgular bölümü teorik olarak, makalenizin en kolay yazılacak kısmıdır. Çünkü bu kısım, sizin gözlemlediğiniz ve bulduğunuz şeyin tam bir açıklamasıdır. Pratikte, biraz yanıltıcı olabilir; zira, çok fazla ayrıntıya girerek, çalışmanızın gerçek sonuçlarının üzerini yanlışlıkla kapatabilirsiniz.

Bulgularınızı yorumlamaya ve değerlendirmeye çalışmadan anlatmayı amaçlamalısınız. Örneğin; sonuçlarınızın analizinde iki değişken arasında alışılmadık bir ilişki fark etmiş olabilirsiniz. Bunu sonuçlar bölümünde belirtmek doğrudur. Durum hakkında spekülasyon içerikli yazı kesinlikle yazmayınız. Kısacası; grafik, şekil ve tablolarınızdaki en amaca uygun ve konunuz ile ilgili bulguları vermeye çalışınız.

Tartışma ve Sonuç bölümü, ana sonuçlara nasıl ulaşıldığının tartışıldığı bölümdür. Yazar olarak kendi öznel düşüncelerinize, gerçek anlamda yer verdiğiniz kısım, makalenin bu kısmıdır. Sonuçlarınıza ulaşırken daha önce yapılan çalışmalarda nasıl farklı sonuçlara ulaşıldığını belirtiniz. Siz yeni bir düşünce olarak, olaya nasıl bir bakış açısı kazandırdınız, yorumlayınız.

Kaynakça bölümü makalenizin kapanışını yaptığınız bölümdür. Bu bölüm, isteğe bağlı olarak yazılan bir bölümdür ve genel olarak yayınlanmış makalelerde nadiren bulunur. Aşağıda makalenizin kaynakça bölümüne koyabileceğiniz unsurlar maddeler halinde verilmiştir:

 • İşlenmemiş veriler
 • Haritalar
 • Ekstra fotoğraflar
 • Formüllerin açıklamaları
 • Belirli bir prosedür için kullanılmış özel bilgisayar programları
 • Kimyasalların ve bileşiklerin tam kullanımdaki kapsamlı adları
 • Konuya özgü kullanılan aparatların diyagramları

Makale Hazırlama Hizmetimiz

Doktora öğrencilerinin makale hazırlaması ve bunu indeksli dergilerde yayınlaması, eğitim süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte günümüzde birçok okul yüksek lisans derecesini tasdiklemek için tez ile birlikte makale yayınlamasını da zorunlu tutmaktadır. Bu noktada tezhazirlama.com ekibi olarak öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamktayız. Talebinize göre makalenizi seçtiğiniz konu başlığına göre hazırlayabileceğimiz gibi, tezinizden de uyarlayabilmekteyiz. Tüm çalışmalarda talep ettiğiniz yayının yönergelerine göre makaleleri teslim etmekteyiz.

TEZ HAZIRLAMA HİZMET TALEBİNDE BULUNUN!