Lisans Tez

//Lisans Tez
Lisans Tez2018-08-25T17:30:04+00:00
lisans tez

Pek çok öğrenci lisans bitirme döneminde tez yazmada zorluk çeker. Daha önce deneyimi olmayan ve tez yazma hakkında bilgisi olmayan bir öğrenci için bu süreç bir felaketle sonuçlanabilir. Etkin bir lisans tezi yazabilmek için, yazarların ihtiyacı olacak tüm aşamalar ve önemli noktalar aşağıdaki yazımızda belirtilmiştir.

Çalışmanıza başlamadan önce, yapılacak adımları sırası ile kafanızda canlandırın. Tez yazarken, çalışmanızı periyodlara ayırmak yerinde olacaktır. Yazmaya başlamadan önce yapılacak araştırmalar için; materyalleri toplama,  sistematize etme ve özetleme konularında kendinize yeterli zamanı ayırdığınızdan emin olun. Tez yazımınızda acele etmeden, kontrolü yazarak devam edin. Ve son olarak, düzeltme ve eklemeleri yapmayı sakın unutmayın.

Lisans Tezinde Göz Önünde Bulundurulan Parametreler

Lisans tezi yazarken, gelecekteki parametreleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bu parametreler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Yazınızın başlığı. Başlık seçerken bunu kendiniz yapabilir ya da akademik danışmanınızdan yardım alabilirsiniz. Fakat, ne şekilde olursa olsun, başlığınız makaleniz ile yüzde yüz uygun olmasına ve konu ile alakasız terimler içermemesine her zaman dikkat edin. Sonuçta başlık yazınız için ilk izlenim olacaktır.
 • Tezinizin uzunluğu konusu. Eğitim kuruluşları ve bilim danışmanlarının belirlediği standartlara göre, yazılı bir tezin uzunluğu genellikle 20-25 sayfa arası olmalıdır. Fakat, çalışmanızın özelliklerine ve seçtiğiniz konuya göre ufak değişiklikler olabilir.
 • Kullandığınız dilin ve genel anlamda yazının kalitesi. Tez yazınızı hazırlarken kullandığınız dil, günlük konuşma diline ait ve olmamalıdır. Bilakis, yazılan yazı olabilecek en resmi biçimde yazılmalı. Araştırmanızın, sağlam bir bilimsel çalışma gibi yazıldığından emin olun. Uygun dil bilgisi ve sözcük dağarcığı kullanımına yer verin. Çalıştığınız disiplin ile ilgili özel terimler ve kısaltmalar kullanın.
 • Tezinizin şekli ve nasıl göründüğü. Teziniz üzerindeki biçimlendirme ve düzenlemeleri nasıl yaptığınıza özellikle dikkat edilir. Ayrıca, çalışmada kullanılan görselleştirme araçları da çok dikkate değerdir. Bunlar, grafikler, tablolar ve diyagramlar olabilir. Bu bölümlerde verdiğiniz bilgileri her zaman iki defa kontrol edin ve hesaplamaların doğru olduğundan her zaman emin olun.

Lisans Tezinin Bölümleri

Bir lisans tezinin yapısal elemanları akademik standartlara göre belirlenmiştir, fakat bu standartlar bir eğitim kurumundan diğerine farklılıklar gösterebilir. Genel olarak kabul gördüğü üzere, bir tez aşağıdaki elemanları içermek zorundadır.

 • Başlık
 • Tezin kısa bir özeti
 • İçindekiler
 • Tanıtım
 • Bölümler
 • Sonuç
 • Kaynakça
 • Ekler

Başlık bölümünde, çalışma konunuz ile ilgili seçtiğiniz tez başlığı yazar. Ayrıca isminiz, çalışmanızın ana konusu ve ait olduğu bilim dalından ve çalışmanızı teslim edeceğiniz akademik personel bilgilerinden bu bölümde bahsetmeniz yerinde olacaktır.

Özet bölümünü yazarken, araştırma konunuzla ilgili en sade ve anlaşılır bölümlere değinmeniz beklenir. Tespit edilen problem, sizi bu problemi araştırmaya iten motivasyonlar; problemi çözmek için nasıl bir yöntem uyguladığınız, aldığınız sonuçlar ve yaptığınız çıkarımlar kısa bir şekilde özet bölümünüzde yer almalıdır.

İçindekiler bölümünde, tezinize dahil olan konuları, bulundukları sayfa sayıları ile birlikte ve ana başlıklar halinde listelemeniz istenir.

Tanıtım bölümü, üzerinde çalıştığınız araştırma konunuz hakkında problemi ve bu problemi çözmek için attığınız adımları içerir. Konya, okuyucunun anlaması için akıcı bir şekilde giriş yaparsınız.

Bölümler, tanıtım bölümünüzden sonra, araştırmalarınızın adımlarını, yaptığınız araştırma ve uygulamaları içerir. Ana başlıklar halinde ayırdığınız bölümde, ayrıntılı bilgilere yer verirsiniz. Genel anlamda tezinizin içeriği bu bölümdür. İçeriğinde fotoğraflar, formüller, hesaplamalar ve tablolar barındırabilir.

Sonuç bölümünde çalışmanız neticesinde ulaştığınız sonuçlara değinmeniz beklenir. Mecazi anlamda, yazının bu bölümü bir uçak gövdesine benzetilir. Yaptığınız hesaplar, araştırmalar ve çalışma biçiminiz şeklinde ne gibi sonuçlara ulaştınız? Yeni bir şey keşfettiniz mi? Bulduğunuz verilerin etkileri nelerdir?

Kaynakça bölümünde; çalışmanızda yararlandığınız ve bilgi topladığınız kitaplar, araştırmalar, diğer makaleler, röportajlar ve kesitler bulunmalıdır.

Ekler bölümü her lisans tezi içerisinde olmayabilir. Eğer ek bilgi olarak sunmak istediğiniz ve okuyucunuzun ilgisini çekeceğini düşündüğünüz materyaller varsa, onları bu bölümde kullanabilirsiniz. Ekstra fotoğraflar, yayın örnekleri, bazı özel kısaltmalar ya da kısaltmaların tam anlamlı açılımları bu bölüm için uygundur.

Lisans tezlerini değerlendirirken bazen akademik danışmanlar gerekli zamanı bulamayabilirler. Unutmayın ki, bu gibi durumlarda danışmanınızın bakacağı ilk yer tezinizin Özet kısmı olacaktır. Burada çalışmanızı en kapsamlı şekilde tanıttığınıza emin olun.

TEZ HAZIRLAMA HİZMET TALEBİNDE BULUNUN!