Formatlama (Dizgi) Danışmanlığı

//Formatlama (Dizgi) Danışmanlığı
Formatlama (Dizgi) Danışmanlığı2018-08-25T17:53:46+00:00

Tez formatlamanın amacı mezuniyet durumunda ki öğrencilerin tez, makale veya proje çalışmalarında uyulması istenen düzen ve yazım kurallarıdır. Her üniversitenin kendi adına ait olan yazım kılavuzları vardır ve öğrencilerden bu kılavuza uygun olarak çalışmalarını enstitüye teslim etmeleri istenir. Bu noktada ön plana çıkan şey kılavuza uygun bir şekilde ilgili programı kullanım becerisidir.

Tez Düzenleme, Dizgi ya da Formatlama Nedir?

İnsanların yaşamında eğitim yaşamı ciddi bir biçimde önem arz ediyor. Nitekim günümüzde çok sayıda üniversitenin de açılması ile beraber bugün insanlar okul dönemlerinde kendilerine verilen ödevleri yapmak durumunda kalıyorlar ve bu ödevlere üniversitelerde tez adı veriliyor. Hazırlanan tezler her okulun kendisine göre farklılıklar arz ediyor ve her okulun farklı bölümlerinin farklı formatları bulunuyor. Üniversitelerde okuyan öğrenciler de okullarına sundukları bu tezleri tez formatına uygun olarak sunmaları gerekiyor ama kimi zaman hazırlanan bu tezler istenen formatta olmuyor ve böylesi bir durumda tez düzenleme gereksinimi doğuyor. Bu son derece kendi içinde özel kurgusu olan ve dikkatle yapılması gereken bir olgu, dolayısıyla herkesin yapabileceği bir işlem değil.  Yapılan tezin formatlanmasının tezin durumuna göre aşağıda belirtilen durumlara göre de farklı özellikleri bulunuyor.

kimler yapabilir

Kimler Yapabilir?

Tez formatlama olayında önemli olan ve bilinmesi gereken en temel olgu yapılacak olan işe olabildiğine hakim olabilmek ve üniversiteye sunulan tezin hangi nedenle yeniden düzenleneceğini bilmek. Nitekim bu işlemin yapılmasının farklı nedenleri olabiliyor.

 • Tezin sayfa ayarlarının yani alt üst, sağ sol boşluklarının düzgün ayarlanmaması
 • İstenen yazı formatının kullanılmaması
 • Tezin istenen yazı dilinde yazılmaması
 • Dizinleme işleminin istenen biçimde yapılmaması
 • Listelerin düzgün hazırlanmaması
 • Satır aralıklarının yanlış olması

gibi çok değişik nedenlerden dolayı hazırlanan tez öğrenciye geri iade edilerek yeniden hazırlaması istenebiliyor. Bu durumda ise öğrenci eğer kendini bu alanda yeterli hissetmiyor ise bu alanda özel olarak çalışan tez hazırlama merkezlerine giderek kendilerinden destek alması gerekiyor. Ülkemizde tez düzenleme alanında son derece profesyonel olarak çalışan firmalar var.

nasil yapilir

Nasıl Yapılır?

Eğer öğrencinin hazırlamış olduğu teze herhangi bir tez düzenleme gerekiyor ise öncelikle öğrencinin tezinin neden geri döndüğü öğreniliyor ve ondan sonra da okulun kendi tez yazım kılavuzuna göre eksiklikler belirlenen hazırlanan tez içeriğine dokunulmadan A’dan Z’ye sayfa sayfa satır gözden geçiriliyor ve elden geçiyor.

Hatalar ve eksiklikler belirlendikten sonra tez yazım kılavuzunda belirtildiği biçimde tez yeniden düzenleniyor ve okulun istemiş olduğu formata getirilerek öğrenciye sunuluyor. Öğrenci kendisine verilen tezi kendisinden tezi isteyen okulunun ilgili bölümüne getirerek sunuyor ve tez yeniden ilgili kontrollerden geçiyor. Eğer hazırlanan tez gerekli uygunluğu alır ise kabul ediliyor ve öğrenci devam ettiği bölümden başarı ile mezun olarak lisans veya yüksek lisans diploması alabiliyor.

tez formatlama asamalari

Tez Dizgi Aşamaları

 1. Tez dizgi aşamasında çalışmanızın öncelikle sayfa kenar boşlukları ayarlanarak çalışmanızın kapak sayfaları, başlık sistemi ve paragraf yapıları formatlanmalı
 2. Tez çalışması içerisinde tablo, şekil, grafik, resim gibi materyaller varsa hepsine formata uygun başlık atılmalı
 3. Tez çalışmanızın kaynakça kısmı ve kısaltmalar listesi alfabetik sıraya göre dizgilenmeli
 4. Tez çalışmanızın tüm dizgi aşamaları bittikten sonra içindekiler, tablo listesi, şekil listesi, grafik listesi, resim listesi oluşturulmalı
 5. Tez çalışmanız için ön sayfalarına romen sayıları, giriş dahil bölüm sayfalarına ise arap rakkamları ile sayfa numarası verilmeli
 6. Tez çalışmanız için tüm tez formatlama işlemleri bittiği gibi paragraflardaki noktalama işaretleri veya varsa yazım yanlışları kontrolü yapıldıktan sonra çalışmanız belirtilmiş tez formatına uygun şekilde teslim edilebilir demektir.

Tüm bu işlemleri eğer öğrenci kendisi yapmayacak ise ödemesi gereken bir rakam var ve bu rakam bu işi yapacak kuruma göre farklılıklar arz ediyor. Fiyatları belirleyen diğer unsurlar ise tezin toplamda kaç sayfa olduğu, hangi işlemlerin yapılacağı, eğer sil baştan yapılacak olan bir uygulama var ise o zaman rakam çok daha yüksek olabiliyor. Bunun yanı sıra hazırlanan tezin İngilizce, Almanca gibi bir yabancı dilde olması durumunda ise rakam otomatik olarak yükseliyor.

Tez formatlama hizmeti almak isteyenlerin mutlaka bu alanda yeterliliğini kanıtlamış olan kişi ve/veya kurumlar ile çalışması gerekiyor. Kendisine tez hazırlanıp sunulduktan sonra da işini riske atmamak için mutlaka tez hazırlama kılavuzuna göre gerekli kontrolleri yapması ve ondan sonra projesini riske atmadan teslim etmesi gerekiyor. Kimi zaman bu işi yapan kurum ve kişiler de bazı şeyleri gözden kaçırdığından üzerinde hassasla durulması gereken bir konu olup, son derece ciddi bir önem arz ediyor.  O yüzden de bu hizmetin alınacağı merkezlerin referanslarının da araştırılması önem arz ediyor. Fiyat konusunda da bir araştırma yapılması gerektiği açık ve net.

Tez çalışmalarınızın tez formatlama işlemi ile ilgili uzman desteği almak için lütfen iletişim bölümümüzdeki formdan tarafımıza ulaşınız. Destek ekibimiz size en kısa sürede çalışmanızla ilgili bilgi verecektir.

TEZ HAZIRLAMA HİZMET TALEBİNDE BULUNUN!