Anket Analiz Hizmetleri

//Anket Analiz Hizmetleri
Anket Analiz Hizmetleri2018-08-25T17:44:26+00:00
anket analiz hizmetleri

Tezler için analiz çalışmaları yürütürken, faydalanılan destek elemanlarının türünü ve sırasını belirlemek için pek çok yöntem vardır.

  • İlk olarak tezin kastettiği ve üzerinde çalıştığı problem tespit edilir.
  • Tezdeki belirli düşünce türlerini belirlenir ve incelenir: süreç, bölümler ve sınıflandırma, sebep ve sonuç, karşılaştırma ve kontrast, tanım.

Tez Analiz Programları

Tez analiz aşamasında çok çeşitli programlardan faydalanılır. Kullandığımız programlara aşağıda kısaca değinilmiştir.

 SPSS Analiz Programı verilerin ayrıntılarını incelemek için detaylı analiz sunar. Özellikle, istatistiki analizlere ihtiyacı olanların, sağlık bilimleri ya da fen bilimlerinde elde edilen ölçümlerin analiz edilmesi amacı ile kullanılır.  Temel olarak analizde, frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılır. Frekans analizi, verilerin sayısal olarak dağılımını belirler. Bu verilere ilişkin ortalamalar, standart sapmalar, mod ve medyan değerleri de tanımlayıcı istatistikler tarafından hesaplanır. Analiz başlangıcında, çalışmanızda hangi analiz yöntemlerinin nasıl kullanacağınıza dair bilgiyi, uzman kadromuz sizlere sağlayacaktır.

Amos Analiz Programı diğer adı ile yol (path) analizi, istatistiksel paket programdır. Program Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanarak çalışır. Programın faydaları, regresyon analizlerinde kolaylık sağlaması ve yapısal eşitlik modelleri üzerinde çalışırken kolaylık sağlamasıdır. Program; değişkenler arasındaki moderatörler ve aracılık (mediator) etkilerini, hatasız ve eksiksiz bir şekilde hesaplamanızı sağlar.

Lisrel Analiz Programı yapısal eşitlik modelleme analizinde kullanılır. Araştırmacıların Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yol Analizi gibi çalışmalarını oldukça kolaylaştırır. Bu programın ana bileşenleri, Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve regresyon analizidir. Program genel olarak; akademisyenler, sağlık araştırmacıları, anket şirketleri, pazarlama kurumları ve veri madencileri tarafından kullanılır.

Eviews Analiz Programı programı verinin analizi, yönetimi ve grafik alanlarında size yardımcı olacaktır. Komutlar ile uygulanır. Genel olarak, sosyal bilimler ve ekonometri alanlarında kullanılır. Tahmin, finansal analiz, makroekonomik tahmin ve simülasyonlar hazırlamada kullanıcılara yardımcı olur.

Minitab Analiz Programı veri analizi daha üst düzeyler uygulanabilir. Özellikle Windows olmak üzere pek çok işletim sistemi için tasarlanmış kolon bazlı yapıdır. Kapsamında; örnek sayısı ve gücü, nitel veriler için kabul edilebilir örnekleme, nicel veriler için kabul edilebilir örnekleme ve DOE (Design Of Experiment ) barındırır. Program akademik çevrelerde olduğu kadar, özel sektör tarafından da sıkça kullanılmaktadır.

R Studio Analiz Programı kullanıcılara resim işleme, sosyal medya analizi, interaktif arayüzler oluşturma, grafikler üzerinde kapsamlı çalışmalar yapma, büyük veri ve paralel hesaplama görevlerini yerine getirmenize yardımcı olur. Program, açık kaynaklı kod kullanır. Windows, Mac ya da Linux için masaüstü sürümleri bulunmaktadır. İstenirse R Server’a bağlanıp, orada çalışan web ara yüzü ile kullanılabilir. Her çeşit sektörden yoğun ilgi gören bir programdır.

Tez Analiz Çeşitleri

Tez analizi çalışmalarında genel anlamda dikkat edilecek hususlar bazen çalışanlarda kafa karışıklığına yol açabilir. Bu nedenledir ki; uygunluk, analiz, nicel ve niteliksel çalışma, titizlik, sunum amaçlı cihazlar, ek bölümler, tartışma ve bulgu bölümlerinin kontrolü için uzman kadromuz aşağıdaki analiz hizmetlerini vermektedir.

Anket Analizi online anketlerinizden gelen sonuçlar ile çalışır. Elinizdeki data analiz planı ile araştırmalar yapılmaya başlanır. Parçalar kendi içinde bölümlendirilir ve veriler analiz edilir. Nicel datalar hakkında mantıklı sonuç ve açıklamalara ulaşılır. Genel anlamda, anketin amacına ve araştırılan ana unsura değinilerek; en mantıklı ve anlaşılır sonuca ulaşılmaya çalışılır.

Ekonometrik Analiz temelinde ekonomik analizin matematiksel ve istatistiki verilerle birleştirilerek yorumlanma sürecidir. Sapmaların örneklendirilmesi ve tepkimelerin ölçülmesi için, ya da boylamsal çalışmalarda dalgalar arası aşınma paylarını ölçmek için, araştırma verileri yüklenir ve yoğunlukları alınır. Kesit verilerinin iki değişkenli ve çok değişkenli analizleri sağlanır. Boyuna ve panel veri analizleri yapılır. Ekonometrik analiz, regresyon modellerini de içerir.

Yapısal Eşitlik Modeli yapısal ilişkileri tespit etmek için kullanılan çok değişkenli istatistiksel analiz tekniğidir. Faktör analizi ve çoklu regresyon analizi birleşimlerinden oluşur. Ölçülü değişkenler ve belirti göstermeyen yapılar arasındaki ilişkileri derecelendirmede kullanılır. Araştırmacılar tarafından rağbet gören bir analiz yöntemidir.

Veri Madenciliği kalıp ya da paternleri tespit etmek ve data analizi vasıtası ile problemleri çözmek için, geniş ölçekli veri setlerini sınıflandırma sürecidir. Veri madenciliği programları ile, gelecek trendlerin tahmini sağlanır.

Veri Zarflama sınır analizi olarak da tanımlanır. Performans değerleme tekniğidir. Organizasyonlardaki karar verme birimlerinin, göreceli verimliliklerini ölçmemize olanak tanır.

Biyoistatistik özellikle biyolojik araştırmalarda, geniş konu yelpazesi içinde, istatistiksel yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması esasına dayanır. Genomik ve proteomik verilerin akış aşağı analizleri için kullanılır.

Sizin İçin Neler Yapabiliriz?

Kadromuzda yer alan istatistik uzmanı ekip üyelerimiz ile yukarıda aktarılan analizlerini tümünü yapabilmekteyiz. Yaptığımız analiz çalışmalarında talep ettiğiniz yazım kılavuzuna uygun olarak ve APA VI standartlarında yorumlar ile çalışmanızı teslim etmekteyiz. Tüm analiz çalışmalarında öğrencilerimize sınırsız revize hakkı tanımaktayız. Bunlara ek olarak sizin için veri girişinizi sağlayabilir ya da özellikle ekonometrik analizler için data temin edebiliriz.

TEZ HAZIRLAMA HİZMET TALEBİNDE BULUNUN!